Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych ucznia, rodzica/prawnego opiekunowie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: DANE ADMINISTRATORA Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 629a - reprezentowana przez Dyrektora Roberta Wadyckiego E-mail: sekretariat@zsp1gsk.webd.pl Tel. 14 6745 285 DANE INSPEKTORA DANYCH Anna Kiełbasa Tel. 14 6745 285 E-mail: iod@skrzyszow.okay.pl CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych wynikające z jego statutu przepisów prawa oświatowego (art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. g RODO) oraz na podstawie zgody osób, których dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ODBIORCY DANYCH Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom nadzorującym i kontrolującym działalność administratora danych, a także do innych organów administracji upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz do podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz administratora danych określone usługi, w tym dokonujące na jego rzecz czynności prawne i czynności faktyczne OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych, prawo żądania wydania kopii danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH Przetwarzane dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Pani/Pana

Wyniki konkursu...

Rozmiar czcionki

Wyniki konkursu ,,Jan Paweł II – syn Polskiej Ziemi”,

który został zorganizowany przez nauczycieli

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie.

 

 

Grupa I klasy I-III – praca plastyczna:

 

I miejsce – Patryk Olszówka  - uczeń kl. II Szkoły Podstawowej  im. Kornela Makuszyńskiego w Ładnej,

                   opiekun p. Danuta Kloc

 

II miejsce – Katarzyna Błąd - uczennica kl. III Szkoły Podstawowej im. Heleny Marusarzówny w                 

                     Pogórskiej Woli, opiekun p. Monika Biały

 

II miejsce – Julia Górska – uczennica kl. I Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w                    

                     Łękawicy, opiekun p. Joanna Golanowska

 

III miejsce – Weronika Sarat– uczennica kl. I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w   

                      Szynwałdzie, opiekun p. Maria Chwistek

 

III miejsce – Szymon Drewecki – uczeń kl. II b Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w   

                      Skrzyszowie, opiekun p. Małgorzata Madeja

 

 

Grupa II klasy IV-VI – album:

 

I miejsce - Natalia Bańbur uczennica - kl. VI b Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w 

                   Skrzyszowie, opiekun p. Jolanta Gaweł

 

II miejsce – Kordian Koczwara - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w 

                     Ładnej, opiekun p. Jolanta Nowak

 

II miejsce – Oliwia Salamon – uczennica kl. V a Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w     

                     Szynwałdzie, opiekun p. Agnieszka Guzy

 

III miejsce – Gabriela Łabędź – uczennica kl. VI a Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w            

                      Łękawicy, opiekun p. Elżbieta Budzik

 

III miejsce – Patrycja Olszówka – uczennica kl. V Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w 

                      Ładnej, opiekun p. Jolanta NowakGrupa III klasy VII-VIII  i 3 kl. gimnazjum – prezentacja multimedialna:

 

I miejsce – Julia Żurowska – uczennica kl. 3 gimnazjum  Szkoły Podstawowej im. Heleny   

                     Marusarzówny w Pogórskiej Woli, opiekun p. M. Kraśniak

 

II miejsce - Martyna Kępowicz – uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w     

                     Szynwałdzie, opiekun p. Edyta Piotrowska

 

II miejsce – Dominika Zegar – uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w     

                     Szynwałdzie, opiekun p. Edyta Piotrowska

 

III miejsce – Kacper Smoła – uczeń kl. VII  Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w 

                      Ładnej, opiekun p. Renata Małochleb

 

III miejsce – Jakub Bednarski – uczeń kl. VII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w     

                     Szynwałdzie, opiekun p. Iwona Poręba

 

Wyróżnienie: Kacper Siciarz – uczeń kl. VII Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w             

                      Łękawicy, opiekun p. Bernadetta Krajewska

 

 

 

                    Dziękujemy za udział w konkursie. Życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs

Rozmiar czcionki

SZANOWNI PAŃSTWO! DRODZY UCZNIOWIE!

Rozmiar czcionki

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

DRODZY UCZNIOWIE!

 

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu literackiego „Jesteście wezwani do świadczenia o wierze i nadziei” zorganizowanego z okazji Święta Patrona Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie.

KLASY I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I miejsce – Bartłomiej Antosz - klasa II b Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie

II miejsce – Gabriela Proszowska – klasa III Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie

III miejsce – Maria Osika – klasa III a Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie

 

KLASY IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I miejsce – Natalia Bańbur – klasa V b Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie

II miejsce – Kamil Olszówka – klasa V Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ładnej

III miejsce – Eliza Zegar – klasa VI a Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie

Wyróżnienie – Julita Smoleń – klasa 6 Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie

 

KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KLASY II – III GIMNAZJUM

I miejsce – Natalia Budzik – klasa II C Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie

I miejsce – Aleksandra Kiwior – klasa VII Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie

II miejsce – Sebastian Wątroba – klasa VII a Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie

III miejsce – Natalia Wojtal – klasa III A Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie

Wyróżnienie – Agnieszka Boruch – klasa VII Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ładnej

 

 

GRATULUJEMY NAGRODZONYM UCZNIOM ORAZ ICH OPIEKUNOM!

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU!

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs: Jesteście wezwani do świadczenia o wierze i nadziei.

Rozmiar czcionki

      Szkoła Podstawowa nr 1                                Jesteśmy wezwani do świadczenia                        

  im. Jana Pawła II w Skrzyszowie                                  o wierze i nadziei .                     

                                                                                                         Jan Paweł II

 

                             DYREKTORZY, NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE

                                     SZKÓŁ W GMINIE SKRZYSZÓW

 

 

Szanowni Państwo. Drodzy Uczniowie.

           

            Jan Paweł II podczas spotkania z młodzieżą w Poznaniu 3 czerwca 1997 roku powiedział:

 

            Wiara w Chrystusa i nadzieja, której On jest mistrzem i nauczycielem, pozwalają człowiekowi odnieść zwycięstwo nad samym sobą, nad tym wszystkim, co w nim jest słabe              i grzeszne, a zarazem ta wiara i nadzieja prowadzą do zwycięstwa nad złem i skutkami grzechu w świecie nas otaczającym .

 

Odwołując się do nauki Jana Pawła II o wierze, nadziei i miłości, mamy przyjemność zaprosić uczniów szkół w Gminie Skrzyszów do udziału w konkursie zorganizowanym                                   z okazji Święta Patrona Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie.

 

Temat tegorocznego konkursu:

 

            Jesteście wezwani do świadczenia o wierze i nadziei.

 

Konkurs na wiersz o wartościach, na które zwracał uwagę w swoim nauczaniu Jan Paweł II.

 

                                                REGULAMIN KONKURSU

 

·        Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II                          w Skrzyszowie.

·        Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów.

·        Cele konkursu to: przybliżenie dzieciom i młodzieży nauczania Jana Pawła II                  o wartościach – wierze, nadziei, miłości, rodzinie, pokoju na świecie.

·        Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

 

                  Grupa I – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

                  Grupa II – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

                  Grupa III – uczniowie klasy VII szkoły podstawowej oraz klas II – III    gimnazjum

 

 

 

 

Wymagania konkursowe dla wszystkich grup wiekowych:

 

Uczniowie piszą wiersz (12 – 15 wersów) o tematyce uwzględnionej w regulaminie konkursu.

   

·        Szkoły organizują etap szkolny do dnia 10 października. Szkolne komisje konkursowe wybierają po trzy najlepsze prace z każdej grupy wiekowej.

 

·        Wyróżnione podczas etapu szkolnego prace należy przesłać lub złożyć osobiście                                            

       w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie do      

       dnia 15 października 2017 roku. Organizatorzy nie zwracają        

       nadesłanych prac.

 

·        Każda praca powinna być podpisana i zawierać następujące informacje:

            - nazwa szkoły

      - imię i nazwisko autora pracy, klasa ( szkoła podstawowa, gimnazjum)

      - imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna

 

·        Prace będą oceniane przez komisję w składzie:

 

      mgr Jolanta Gaweł – nauczycielka języka polskiego

      mgr Renata Małochleb – nauczycielka języka polskiego

      mgr Agnieszka Papuga – nauczyciela języka polskiego

 

·        Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Szkoły

 Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie do

            dnia 20 października 2017 roku.

 

·        Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się dnia 24 października 2017 roku podczas uroczystości z okazji Święta Patrona Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie.

 

Mocna wiara, z której rodzi się nadzieja, cnota tak bardzo dziś potrzebna, uwalnia człowieka od lęku i daje mu siłę duchową do przetrwania wszystkich burz życiowych. Nie lękajcie się Chrystusa! Zaufajcie Mu do końca! On jedyny „ma słowa życia wiecznego”. Chrystus nie zawodzi!

 

                                                                             Jan Paweł II

 

                   SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

 

 

                                                                               Organizatorki: Jolanta Gaweł

                                                                                                       Renata Małochleb

                                                                                                                  

Konkursy Szkolne

Rozmiar czcionki

Konkursy szkolne

KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Rozmiar czcionki

 

KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

"Święci nie przemijają.

Święci żyją świętymi i pragną świętości"

 

 

Celem konkursu jest poznanie życia wielkiego Polaka Jana Pawła II, pogłębienie wiedzy ucznia na temat życia Karola Wojtyły jako mieszkańca Wadowic, kapłana, a później papieża oraz umiejętne przedstawienie Jego życiorysu w formie albumu.

Uczniowie biorący udział w konkursie wykonują tradycyjny album zawierający informacje na temat życia Jana Pawła II wraz ze zdjęciami lub własnoręcznie wykonanymi rysunkami. Ocenie będą podlegać: jakość informacji, staranność wykonania pracy, estetyka, ilość włożonej pracy ciekawy pomysł i samodzielność pracy.

Pracę należy składać do 9 grudnia 2016 u swojego katechety. Każdy uczestnik konkursu otrzyma bardzo dobrą lub celującą ocenę cząstkową z religii, a wyjątkowe prace zostaną dodatkowo nagrodzone.

POWODZENIA !

Ks. Paweł Knap

 

2014 Konkursy szkolne.
Powered by Joomla 1.7 Templates