Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 
 Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 629 A:

Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie.

Kuratorium co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Kuratorium nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Kuratorium. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną:iod@skrzyszow.okay.pl lub listownie pocztą tradycyjną.

 

Historia biblioteki

Drukuj

    Nie można podać dokładnej daty powstania biblioteki, bo takiej nie ma. Odkąd istniała szkoła, były też gromadzone książki. Nie było wprawdzie oddzielnego pomieszczenia dla biblioteki, ale i tak książki zbierano (kupowano, albo przekazywali je dla szkoły darczyńcy). Kilka tych najstarszych, liczących blisko sto lat egzemplarzy przetrwało do dzisiaj. Skoro nie było oddzielnego pomieszczenia książki były przechowywane w szafach, w salach lekcyjnych. Najprawdopodobniej w 1974 roku biblioteka doczekała się jednego pomieszczenia. Salka mieściła się na półpiętrze nad szatnią. Była niewielka, ale wreszcie zgromadzono książki w jednym pomieszczeniu. Przeniesiono bibliotekę jeszcze raz. Tym razem do pomieszczenia po gabinecie dyrektora szkoły Pani Aldony Nowak. Tu też warunki dla książek nie były najlepsze, ale przecież cała szkoła była „wiekowa”. W 1998 roku oddano do użytku nową szkołę. Nowe, duże i piękne pomieszczenie przewidziano także dla biblioteki. Sala była na tyle duża, że oprócz wypożyczalni znalazło się miejsce na czytelnię z komputerami i telewizorem. I pewnie tak by pozostało na długo, gdyby nie fakt, że po reformie w oświacie uczniów nam przybyło. W szkole zrobiło się ciasno, potrzeba było wygospodarować nowe sale lekcyjne dla uczniów. Zrodził się pomysł, by zaadaptować strych i przeznaczyć go na bibliotekę. Rozpoczęto prace częściowo finansowane z funduszy Unii Europejskiej

16 października 2004 roku w dniu Święta Patrona Szkoły odbyło się uroczyste oddanie i poświęcenie nowego lokalu biblioteki. Jest w nim sporo miejsca. Można nie tylko wypożyczyć książkę, ale także odrobić lekcje, poczytać czasopisma, skorzystać z komputerów.

   Początkowo nie było w bibliotece etatu nauczyciela bibliotekarza. Biblioteką opiekowali się nauczyciele w ramach dodatkowych zajęć. Jedną z pierwszych jest wymieniana pani E. Obara. Od 1973 roku bibliotekę prowadziła pani A. Gądek, potem pani S. Bajon. Około 1979 roku bibliotekę przejęła pani A. Nowak. Kiedy biblioteka otrzymała oddzielne pomieszczenie , jej prowadzeniem zajęła się pani M.Onik – nauczyciel języka polskiego. W 1991 roku szkoła otrzymała oddzielny etat bibliotekarza. Objęła go pani E.Smoła. Od marca 2005 roku biblioteka wzbogaciła się o ½ etatu, który otrzymała p.E.Onik. Również w 2005 roku biblioteka otrzymała MOL- biblioteczny program komputerowy. Prace związane z komputeryzacją biblioteki trwały blisko rok .Komputeryzacja usprawniła obsługę czytelników, szybsze wyszukiwanie informacji, jednym słowem usprawniła pracę biblioteki.

   Obecnie biblioteka liczy około 14000 egzemplarzy a jej księgozbiór jest systematycznie uzupełniany. Posiada bogaty księgozbiór podręczny, lektury szkolne, różnego rodzaju opracowania, literaturę piękną, książki popularno-naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy.

2014 Historia .
Powered by Joomla 1.7 Templates