Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 
 Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 629 A:

Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie.

Kuratorium co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Kuratorium nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Kuratorium. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną:iod@skrzyszow.okay.pl lub listownie pocztą tradycyjną.

 

Artykuły

KONKURSY PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

Drukuj
Kategoria: Aktualności
Opublikowano Super User

 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

 

Więcej zdjęć w galerii-zobacz...

 Dobiegły końca wszystkie etapy konkursów przedmiotowych i tematycznych MKO w roku szkolnym 2020/2021.

Jak co roku, Małopolski Kurator Oświaty organizuje konkursy przedmiotowe i tematyczne, których celem jest wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów, rozwijanie umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości, promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli, wyłanianie najlepszych uczniów, wykazujących szczególne zainteresowanie wybraną dziedziną wiedzy i wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia w rozwiązywaniu trudnych zadań problemowych. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej danego przedmiotu.

 

 

Każdy konkurs przebiega trzyetapowo: etap szkolny, rejonowy i wojewódzki.

Do etapu rejonowego kwalifikują się uczniowie, którzy w etapie szkolnym uzyskują co najmniej 60% punktów, do etapu wojewódzkiego co najmniej 70% punktów z zastrzeżeniem, że organizator może podnieść ten próg, co właśnie miało miejsce w większości konkursów w tym roku. I tak na przykład, aby awansować do finału wojewódzkiego z języka polskiego, należało zdobyć 92% punktów.

Uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy zdobędą 50 % punktów, uzyskują tytuł finalisty, a zdobywcy 85% punktów - tytuł laureata.

Po raz kolejny nasi uczniowie przygotowywani przez nauczycieli spróbowali swoich sił w tychże konkursach. Na etapie szkolnym w konkursach uczestniczyło 94 uczniów, w etapie rejonowym reprezentowani byliśmy 16 krotnie, a w etapie wojewódzkim przez czwórkę uczniów. Największy sukces osiągnęła uczennica klasy 8b Martyna ZGŁOBIŚ, która uzyskała tytuł „Finalisty Konkursu Historycznego Małopolskiego Kuratora Oświaty” – serdecznie gratulujemy.

Wszystkim uczestnikom każdego szczebla dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły, osiągnięte sukcesy, a przede wszystkim za poszerzenie wiedzy i rozwijanie swoich umiejętności, które, mamy nadzieję, będą przydatne w przyszłości. Wierzymy, że w następnych latach kolejni nasi uczniowie będą chcieli startować w konkursach i zdobywać laury.

Słowa podziękowania i gratulacje kierujemy również do wszystkich nauczycieli, którzy pełnili funkcję opiekunów naukowych i pomagali uczniom przygotować się do konkursu, przekazując swoją wiedzę, mobilizując i wspierając w trakcie nauki.

W galerii prezentujemy wszystkich uczestników etapów rejonowych i wojewódzkich oraz nazwiska ich opiekunów naukowych.

 

2014 Szkołą Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie.
Powered by Joomla 1.7 Templates