Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 
 Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 629 A:

Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie.

Kuratorium co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Kuratorium nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkołą  Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Kuratorium. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną:iod@skrzyszow.okay.pl lub listownie pocztą tradycyjną.

 

Artykuły

SZKOŁY MODELOWE – dofinansowanie w kwocie 90 tyś. zł.

Drukuj
Kategoria: Aktualności
Opublikowano Super User

 

SZKOŁY MODELOWE – dofinansowanie w kwocie 90 tyś. zł.

To regionalny projekt wsparcia małopolskich szkół w transformacji cyfrowej placówki.

 

 

Szkoła ma być gotowa na przyszłość – nowoczesną placówką edukacyjną przygotowującą uczniów do życia i pracy w XXI w.

Na początku roku złożyliśmy wniosek w konkursie grantowym „Szkoły modelowe” w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”. Wniosek został przygotowany przez dyrektora szkoły Roberta Wadyckiego we współpracy z Panią Katarzyną Łabędź pracownika Urzędu Gminy i złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek zawierał dotychczasowe działania wdrażane i realizowane w zakresie cyfryzacji procesu dydaktycznego z wykorzystaniem technologii IT. W drugiej części wniosku zapisane zostały planowane działania w zakresie inwestycji, modernizacji sfery technicznej i infrastrukturalnej szkoły, doposażenia w pomoce dydaktyczne oraz upowszechnienie nowoczesnych metod dydaktycznych. Przedstawiony wniosek uzyskał pozytywna akceptację komisji konkursowej zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym. Trzecim i ostatnim etapem postępowania konkursowego była rozmowa z dyrektorem szkoły.

Chciałbym z wielką radością zakomunikować wspaniały sukces – zostaliśmy zakwalifikowani do projektu.

Modyfikacje wprowadzone w szkole dotyczyć będą zmian metodycznych i kompetencyjnych, organizacyjnych strukturalnych, metod i form prowadzenia lekcji, przekazywania i zdobywania wiedzy. W projekcie zaangażowani będą nauczyciele i uczniowie oraz rodzice.

Na wprowadzanie tych zmian, zakup nowoczesnych urządzeń cyfrowych, programów i pomocy dydaktycznych szkoła otrzyma dotację w wysokości 90 tysięcy złotych.

Grant został przyznany 22 szkołom w Małopolsce, po jednej w każdym powiecie. W postępowaniu rekrutacyjnym uzyskaliśmy 30 pkt co było 4 wynikiem pośród wszystkich złożonych wniosków.

Jest to niewątpliwie duży sukces i wyróżnienie jak również wyzwanie.

 

2014 Szkołą Podstawowanr.1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie.
Powered by Joomla 1.7 Templates